VUNDET!

Sammen med JORTON, Rasmus Rasmus, LB Consult og Wad Landskabsarkitekter har Proces Arkitekter vundet til- og ombygningen af Malling Plejehjem for MSO i Aarhus Kommune. Der skal bygges 18 nye plejeboliger med tilhørende fællesarealer, og de eksisterende 20 plejeboliger renoveres. Hovedbygningen omdannes til administration, hjemmeplejen, lokale foreninger og fællesfunktioner.