Profil / Hvem er vi?

Proces Arkitekter er ejet af Pernille Klemmetsby og Mark Lund Andersen, der har arbejdet mere end 10 år sammen i anden rådgivende virksomhed. Pernille er uddannet arkitekt i 2002 med speciale i restaurering af bevaringsværdige bygninger, og Mark er uddannet bygningskonstruktør i 2007 med speciale i brandforhold. Pernille og Mark har løst adskillige opgaver sammen for kommuner, private virksomheder, boligejere og selvejende institutioner. 

Proces Arkitekters mål er at give værdi og tryghed til processen, hvad enten den drejer sig om en tagudskiftning eller en mental ombygning.

Vi er både stærke i de tidlige faser af projekterne, hvor analyse, strategi, metode og skitsering foretages og i realiseringsfasen. I realiseringsfasen er vores omfattende erfaring med projektering, projektledelse, projekteringsledelse og byggeledelse garant for, at projekterne kommer trygt i mål. Vores forskellige kompetencer er vores styrke, og fusionen af kompetencerne er det, der giver jer værdi.

 • Vi stiller spørgsmål. Mange af dem
 • Vi får dig til at tænke ud af boksen
 • Vi udfordrer dig
 • Vi analyserer
 • Vi tænker
 • Vi programmerer bygninger
 • Vi faciliterer workshops
 • Vi optimerer arealer med space management
 • Vi tegner
 • Vi beregner
 • Vi planlægger
 • Vi leder processer og projekter og mennesker
 • Vi projekterer
 • Vi er certificerede brandrådgivere til klasse 2
 • Vi udfører byggeledelse
 • Vi fører tilsyn
 • Vi sørger for afleveringsforretningen

Bæredygtighed, verdensmål og CSR

”Bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder den nuværende
generations behov uden at kompromittere fremtidige generationers
muligheder for at opfylde deres behov og at vælge deres livsstil”
– rapport fra Brundtland-kommissionen 1987

Proces Arkitekter er en del af en samfundsmæssig værdikæde, og det vælger vi at tage et medansvar for.

Bæredygtig arkitektur er for os arkitektur, der er brugbar, holdbar og smuk til glæde for brugerne. For jo længere byggeriet bruges, jo mere bæredygtigt bliver det. Holdbarheden kommer med valg af sunde og robuste materialer med en lang levetid, men holdbarheden kommer også med bygninger, der er åbne for forandringer, så kommende generationer af brugere også kan sætte sit præg.

Proces Arkitekter har valgt at forpligte sig særligt på følgende 3 af FNs verdensmål for bæredygtig udvikling.

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

Proces Arkitekter har fokus på rettidig kompetenceudvikling og livslang læring blandt andet med fokus på efter- og videreuddannelse af både medarbejdere og ledelse. Som en del af vores kvalitetssikring vægtes den lærende vidensdeling og erfaringsudveksling.

Vi har en ekstra arbejdsplads klar til praktikanter, der får lov til at afprøve bredden i sit fag med de opgavetyper, vi har.  

Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene

Hos Proces Arkitekter har vi ligelig kønskvotering i ledelsen, fordi vi tror på, at diversitet skaber de bedste resultater.

Vi er en lille tegnestue med i alt 6 personer, og dertil har vi en række løst tilknyttede rådgivere som landskabsarkitekter, freelancearkitekter og praktikanter, der bidrager til yderligere mangfoldighed.

Verdensmål 17: Partnerskaber for handling

Dialog, vidensdeling og samskabelse er en selvfølgelig del af vores arbejdsmetode. Vi inddrager hinanden i virksomheden og prioriterer ugentlige møder, hvor vi informerer hinanden og deler vores viden samt mobiliserer de rigtige ressourcer.

Vi udnytter vores forskellige fagligheder, for at tænke på tværs og skabe både mere helstøbte og mere innovative løsninger.

Vi går ind i partnerskaber med andre rådgivere, der har andre kompetencer end os for at skabe gode og bæredygtige løsninger. Og for os er brugerne hverdagseksperter, som vi altid inddrager for at skabe de mest bæredygtige løsninger.  

CSR-POLITIK

Vi arbejder kontinuerligt for at forbedre medarbejderforhold og arbejdsmiljø internt i virksomheden.

Vi prioriterer efteruddannelse meget højt, så vi har de fleste relevante færdigheder in house lige fra IKT-ledelse, procesledelse og projekteringsledelse til brandrådgivning, BIM, LCA og BE18 med mere.

Hos Proces Arkitekter er der fleksibilitet i forhold til hjemmearbejde med en høj grad af tillid og frihed. Den årlige MUsamtale tager også højde for arbejdsmiljøforholdene, og vi tager praktikanter som en del af vores samfundsansvar. Alt dette har det primære mål at skabe trivsel for vores medarbejdere.