Kontakt process ark

Vores mission er at hjælpe bygherrer med at træffe bevidste beslutninger

Proces Arkitekter har fokus på værdiskabelsen i byggeriets tidlige faser og brugen af fysiske rammer som redskab til at forbedre det liv, der skal leves i bygningerne – altså koblingen mellem rum og adfærd.

Proces Arkitekter arbejder i krydsfeltet mellem adfærd, proces og byggeri.

Vi besidder en bred tværfaglig viden om adfærd, processer, indretning, inventar, bæredygtighed, byggeri, brandsikkerhed, byggeriets lovgivning og økonomi. Vi rådgiver om alt fra rum og indretning som strategiske redskaber til byggetekniske løsninger og ”sundhed og sikkerhed” på byggepladsen.

Vi har et stort fokus på byggeriets miljø- og klimamæssige belastning og tænker bevidste materialevalg, vedligeholdelse, arealoptimering, flerfunktionalitet og sociale aspekter ind i vores projekter.

Vi kan som jeres rådgivere føre jer sikkert gennem processen fra projektets første faser, inden beslutningen om I vil bygge overhovedet er truffet, frem til afleveringen af byggeriet