Engdalskolen sydfacade

Tilbygning til Engdalskolen

I forbindelse med at klubben for 4., 5. – 6. klasse flytter ind i lokalefællesskab på Engdalskolen bliver der behov for en tilbygning til Engdalskolen. Den nye tilbygning på 430 m2 rummer et musiklokale, et Natur & Tek­nologilokale samt faciliteter til klubformål, som gaming, krea og opholdsrum med køkken. Derudover etableres et biologi- og geografilokale i en eksisterende bygning.

Tankegangen bag de fysiske rammer er at danne stærkt kodede og afgrænsede LABs som er i forbindelse med fællesområder med svag kodning. Laboratorierne har det til fælles, at de er stærkt kodede til deres formål, og at de ligger i tilknytningen til det fælles læringsareal, hvor funktioner som gruppearbejdspladser, formidling og fordy­belse dobbeltudnyttes, så de om formiddagen benyttes til den del af fagundervisningen som ikke afvikles i LAB’et, og om efter­middagen benyttes de samme områder til for eksempel brætspil, bespisning og PlayStation.

Visionen for byggeriet var ”Et byggeri der understøtter fællesskab, som åbner skolen for naturen”. Med beliggenheden tæt ved Brabrandsøen har det været vigtigt at nedbryde de eksisterende gårdtoiletter, der har virket som en barriere mellem skolen og søen. Den nye tilbygning er placeret, så der er visuel forbindelse mellem skolegården og Brabrandsøen. En ny siddetrappe skaber fysisk forbindelse mellem de to niveauer af skolegården.

Projektet er løst i samarbejde med NERD Architects, der har stået for visionsprocessen.

Proces Arkitekter har derefter som totalrådgiver udarbejdet dispositionsforslag med brugerinddragelsen for om- og tilbygningen samt varetager arkitektprojektering, projekteringsledelse, arbejdsmiljøkoordinering, byggeledel­se og fagtilsyn.

Ydelse: totalrådgivning
Omfang: 430 m2 tilbygning og 100 m2 ombygning
År: 2019-21
Bygherre: Aarhus Kommune
Tilknyttede rådgivere: D.A.I ingeniører