Ombygning på Hårup Skole

I projektet på Hårup Skole er der etableret områder og lokaler tilknyttet en ny Naturfaglig Projektflade, Håndværk & Design samt PLC og Ungeområde, og årgangslokaler til mellemtrin og udskoling.

Lokalerne udfordrer den nuværende didaktiske og pædagogiske tænkning for både lærere og elever. Der er mulighed for tværfaglige forløb, større transparens mellem lokalerne og mulighed for opdeling og differentiering af elever.

Der er skabt forskellige zoner og “projektflader”, hvad enten det er i naturfag, PLC eller Håndværk & Design. De forskellige zoner giver mulighed for at møde eleverne på mange forskellige måder, samtidigt med at det i høj grad understøtter en mere projektorienteret undervisning.

NATURFAGSLOKALE

Naturfagslokalet etableres som en naturfaglig projektflade, åben ud til indskolingens gangområde. Derved brydes oplevelsen af den lange gang, samtidigt med at det åbne lokale inviterer personale og elever til også at bruge projektfladen i andre fag. Lokalet opdeles i tre zoner: formidling, arbejdsområde og vådområde, og suppleres af et “udelab” lige uden for dørene med udendørs vask, arbejdsborde og et større fliseareal.

HÅNDVÆRK & DESIGN

Håndværk & Design-området er inddelt i zoner og værksteder. Forskellige typer arbejdsområder møder de forskellige elever, hvor de er og sikrer, at alle får mulighed for at udvikle sig i faget. Derudover arbejdes med områder, der kan håndtere forskellige former for arbejder, f.eks. kan øer med høvlebænke omdannes til projektborde, ligesom projektborde kan fungere som arbejdsbord, formidling og opstilling og præsentation af materialer.

PLC OG UNGEOMRÅDE

I skolens PLC er der indrettet projektflader, der målrettes eleverne i mellemtrin og udskoling. For indskolingen er etableret en formidlingstrappe og bladrekasser. En stor læsehule, som rum-i-rum, kan bruges til at skærme sig lidt, eller hvis der er behov for ro til fordybelse.

I det store PLC-rum er et rummøbel med forskellige former for ophold, der både imødekommer pausen, socialisering, gruppearbejde og fordybelse. Rummøblet deler det store rum i flere mindre zoner. I umiddelbar forbindelse med PLC-rummet indrettes et pædagogisk køkken, der i overgangsfasen skal fungere som årgangslokale. Lokalet fungerer som klubbens hjerte og er samlings- og mødested for klubbens unge og personale.

Proces Arkitekter har som totalrådgiver varetaget arkitektprojektering, projekteringsledelse, arbejdsmiljøkoordinering, byggeledel­se og fagtilsyn på baggrund af et dispositionsforslag udarbejdet af NERD Architects.

Ydelse: Totalrådgivning, byggeledelse
Omfang: 725 m2
År:  2019-2020
Bygherre: Aarhus Kommune B&U
Tilknyttede rådgivere: Henry Berthelsen rådgivende ingeniørfirma A/S