Til- og ombygning på Bavnehøjskolen i Hadsten

Proces Arkitekter har tegnet om- og tilbygningen til de praksiskfaglige fag på Bavnehøjskolen i Hadsten. Der er dermed blevet plads til at undervise i billedkunst og håndværk og design i nye og tidssvarende rammer.

I forhold til disponeringen af funktioner i håndværk og design- og billedkunstlokalerne på Bavnehøjskolen har det været vigtigt at skabe en fysisk nærhed mellem grovværkstedet og finværkstedet, med glasparti mellem de to rum, så der er mulighed for at skabe overblik over eleverne for underviseren.

Der er skabt ligeværdig adgang til formidlings- og processkit­seringsområdet fra grovværkstedet og finværkstedet samt fra billedkunst. Proces/ formidlingsrummet er placeret i forlængelse af fin­værkstedet, så der er mulighed for at benytte dette areal ud over formidlingssituationer særligt i forbindelse med projekter i finværkstedet som et ekstra areal til bl.a. research, arbejde med håndsyning og læder.

I grovværkstedet er det prioriteret at udskifte de eksisterende kolonnehøvlbænke med nye 4-personers høvlbænke, så der kan skabes bedre plads i værkstedet. Depotplads og maskinrum er bevaret i det område, hvor dags­lyset er sparsomt.

Udenfor tilbygningen giver en overdækning mulighed for, at man kan arbejde udendørs i faget i ly for vind og regn.

Tilbygningen fremstår som en tilbygning i rød tegl i henhold til lokalplankravet, og sternen er af zink for at skabe en sammenhæng med den eksisterende bygnings karnap i zink. Lodrette trælameller skaber en afskærmende effekt ved overdækningen.

Proces Arkitekter har som totalrådgiver varetaget projekteringsledelse, skitsering, brugerinddragelsesproces, arkitektprojektering, IKT-ledelse, certificeret brandrådgivning, arbejdsmiljøkoordinering, byggeledelse og fagtilsyn.

Ydelse: Totalrådgivning, IKT-ledelse og certificeret brandrådgivning
Omfang: 64 m2 tilbygning og 200 m2 ombygning
År: 2021-2022
Bygherre: Favrskov Kommune
Tilknyttede rådgivere: Henry Berthelsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S