Til- og ombygning på Bavnehøj Skole

En ny tilbygning rummer Makkerskabet og et nyt fablab på Bavnehøj Skole. Makkerskabet er en del af den nye tilbygning, som etableres i projektet. Makkerskabet er udgangspunktet for de kreative aktiviter der foregår i klubben. Foruden Makkerskabet, kan klubben også benytte idé- og finværkstedet samt grovværkstedet i Håndværk og Design. Makkerskabet er placeret i forbindelse med klubbens fællesrum og med visuelle forbindelser mellem de to rum.

Et tidligere billedkunstlokale og bogdepot er omdannet til primærlokale for klubben. Det store pædagogiske køkken danner ramme for hjertet i klubben. Resten af rummet er indrettet med et spiseområde, en lounge og et mere aktivt område med bordtennisbord og madras.

Langs facaderne er placeret opholds- og opbevaringsmøbler, som indeholder skabe med bordplader og dybe siddebænke til ophold.

Finværkstedet er en del af faglokalet til Håndværk og Design og benyttes blandt andet til arbejde med stof, læder, papir etc. Foruden at fungere som værksted, er rummet også udgangspunkt for idégeneringsfasen i udviklingen af projekterne i faget.

Gangarealet består af en række fastmonterede skabe og opholdsnicher i form af dinerbåse og huler. Disse kan benyttes både ifm. undervisningen og fritidsaktiviteterne, som et sted hvor man i mindre grupper eller individuelt kan fordybe sig eller trække sig væk fra fællesskabet.

Generelt er valgt kendte, robuste løsninger med så lidt vedlige­hold som muligt. Ift. farvevalg arbejdes med det udgangspunkt, at det er eleverne, elevernes arbejde og undervisningsmaterialet, der skaber et dyna­misk farvespil, mens skolens overflader og inventar holdes i mere neutrale farver som en rolig base for livet på skolen.

Proces Arkitekter har som totalrådgiver varetaget arkitektprojektering, projekteringsledelse, arbejdsmiljøkoordinering, byggeledel­se og fagtilsyn på baggrund af et dispositionsforslag udarbejdet af NERD Architects.

Ydelse: Totalrådgivning, byggeledelse
Omfang: 200 m2 nybyg, 725 m2 ombygning
År:  2019-2020
Bygherre: Aarhus Kommune MBU
Tilknyttede rådgivere: Henry Berthelsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S