Rosenvangskolen Procesdesign

Rosenvangskolen – Procesdesign

I forbindelse med brugerinddragelsen til udarbejdelsen af helhedsplan for Rosenvangskolen har Proces Arkitekter i samarbejde med bygherre udviklet en workshop-metode, der fremover kan benyttes i Aarhus Kommunes lignende projekter. Metoden er baseret på tankegangen fra brætspil med et sæt spilleregler.

Proces Arkitekter har derudover til opgaven på Rosenvangskolen også udviklet en procesplan, der sammenfatter de komplekse delopgaver i helhedsplanen. Procesplanen kan fungere som et paradigme for Aarhus Kommune fremover som et redskab til kommunikation og styring af processer og tid.

År: 2017
Omfang: Ikke relevant
Ydelse: procesledelse, procesdesign, udvikling af metode, workshopfacilitering