Produktionskøkken, spisestue og opholdsrum på Næshøj Plejehjem

I forbindelse med Sundheds- og Ældreministeriets pulje til at forbedre og forny køkkener på plejehjemmene og dermed give de ældre bedre madoplevelser, bistår Proces Arkitekter Aarhus Kommune med at etablere produktionskøkkener på 5 plejehjem i Aarhus.

Mange steder kommer maden til de ældre på plejecentre fra store centralkøkkener, og målet fra regeringen er at bringe måltidet og madlavningen tættere på så mange ældre som muligt. Proces Arkitekter har tegnet indretningen, ombygningerne og tilbygninger til de 5 plejehjem og står for udbud og byggeledelse.

På Næshøj Plejehjem har Proces Arkitekter tegnet 104 m2 tilbygning til produktionskøkken og spisestue. Derudover  er  eksisterende fælleskøkkener til opholdsrum og depotfaciliteter ombygget.

Ydelse: skitsering, projektering, udbud og byggeledelse
Omfang: 104 m2 tilbygning og 45 m2 ombygning
År: 2017
Bygherre: Aarhus Kommune
Tilknyttede rådgivere: Midtconsult A/S