Produktionskøkken på Sønderskovhus Plejehjem

I forbindelse med Sundheds- og Ældreministeriets pulje til at forbedre og forny køkkener på plejehjemmene og dermed give de ældre bedre madoplevelser, bistod Proces Arkitekter Aarhus Kommune med at etablere produktionskøkkener på 5 plejehjem i Aarhus.

Mange steder kommer maden til de ældre på plejecentre fra store centralkøkkener, og målet fra regeringen er at bringe måltidet og madlavningen tættere på så mange ældre som muligt. Proces Arkitekter har tegnet indretningen, ombygningerne og tilbygninger til de 5 plejehjem og har stået for udbud og byggeledelse.

På Sønderskovhus Plejehjem har Proces Arkitekter tegnet en 42 m2 tilbygning i to etager og ombygget de eksisterende spise- og opholdsrum ved bl.a. at inddrage toiletter og en altan.

Ydelse: skitsering, projektering, udbud og byggeledelse
Omfang: 42 m2 tilbygning og 120 m2 ombygning
Status: 2017
Bygherre: Aarhus Kommune
Tilknyttede rådgivere: Midtconsult A/S ( AFRY)