engsõgÜrd plejehjem

Produktionskøkken på Engsøgård Plejehjem

I forbindelse med Sundheds- og Ældreministeriets pulje til at forbedre og forny køkkener på plejehjemmene og dermed give de ældre bedre madoplevelser, bistod Proces Arkitekter Aarhus Kommune med at etablere produktionskøkkener på 5 plejehjem i Aarhus.

Mange steder kommer maden til de ældre på plejecentre fra store centralkøkkener, og målet fra regeringen er at bringe måltidet og madlavningen tættere på så mange ældre som muligt. Proces Arkitekter har tegnet indretningen, ombygningerne og tilbygninger til de 5 plejehjem og har stået for udbud og byggeledelse.

På Engsøgård Plejehjem har Proces Arkitekter tegnet 54 m2 tilbygning og ombygget den eksisterende spisestue samt etableret træningsfaciliteter i det tidligere produktionskøkken.

Ydelse: skitsering, projektering, udbud og byggeledelse
Omfang: 54 m2 tilbygning
År: 2017
Bygherre: Aarhus Kommune
Tilknyttede rådgivere: Midtconsult A/S ( AFRY)