hõrgÜrden plejehjem

Produktionskøkken og fælleskøkkener på Hørgården Plejehjem

I forbindelse med Sundheds- og Ældreministeriets pulje til at forbedre og forny køkkener på plejehjemmene og dermed give de ældre bedre madoplevelser, bistod Proces Arkitekter Aarhus Kommune med at etablere produktionskøkkener på 5 plejehjem i Aarhus.

Mange steder kommer maden til de ældre på plejecentre fra store centralkøkkener, og målet fra regeringen er at bringe måltidet og madlavningen tættere på så mange ældre som muligt. Proces Arkitekter har tegnet indretningen, ombygningerne og tilbygninger til de 5 plejehjem og har stået for udbud og byggeledelse.

På Hørgården Plejehjem har Proces Arkitekter tegnet ombygningen til to tekøkkener og et produktionskøkken på i alt 150 m2. Som et led i wayfinding på Hørgården er etableret glasdøre og glaspartier ind til opholds- og spisestuerne, så det er lettere at finde fællesområderne og at vælge det sociale liv til.

Ydelse: skitsering, projektering, udbud og byggeledelse
Omfang: 150 m2 ombygning
Status: 2017
Bygherre: Aarhus Kommune
Tilknyttede rådgivere: Midtconsult A/S ( AFRY)