Håndværk og design

Ombygning på Beder Skole

I projektet på Beder Skole er der etableret områder og lokaler tilknyttet indskoling og SFO, håndværk og design samt madkundskab og kantine. Lokalerne udfordrer den nuværende didaktiske og pædagogiske tænkning, så der er mulighed for tværfaglige forløb, større transparens mellem lokalerne og mulighed for opdeling og differentiering af elever. De nye lokaler understøtter en mere projektorienteret undervisning.

INDSKOLING OG SFO

Lokalefællesskabet mellem fritid og skole i indskolingen understøttes med muligheder for uforstyrret leg samt at skabe rolige omgivelser for mindre grupper af børn.

Fælleslokaler indrettes som værksteder, f.eks. til krealokaler, bevægelseslokaler, brætspil, drama, gaming mm.

Der er mulighed for sociale pauser og at blande alle fire årgange i det store fællesrum, hvor man kan mødes på tværs af klasser og årgange. Den store klatrelabyrint kan både benyttes til bevægelsesaktiviteter, og som hylder og huler man kan trække sig lidt tilbage i – enten alene eller få børn sammen.

HÅNDVÆRK OG DESIGN

Håndværk og design-området er inddelt i zoner og værksteder med mange forskellige arbejdsstationer. Grovværkstedet og finværkstedet er adskilt med et nyt stort glasparti, der sikrer transparens og dermed overblik for både undervisere og elever.

Den tidligere gang indlemmes i Håndværk og design og indrettes med projektarbejdsborde og opslagstavler, så eleverne kan arbejde procesorienteret.

Formidlingen foregår fra en stor, ny formidlingstrappe, der ligger centralt mellem grov- og finværkstedet.

Åbne reoler i finværkstedet fungerer som en ”materialetapas”, der inspirerer eleverne og koder rummet til et kreativt værksted.

MADKUNDSKAB

Det nye madkundskabslokale placeres i tilknytning til skolens kantine for at skabe synergi mellem funktionerne. Der arealoptimeres ved at dele nye opvaskefaciliteter og depoter med produktionskøkkenet, og spiseområdet deles med kantinen.

Madkundskabslokalet gør op med den tidligere organisering af eleverne i ”familiegrupper”. Faget har med folkeskolereformen bevæget sig fra at være hjemkundskab til madkundskab, og det vil man understøtte pædagogisk med en ny indretning.

Indretningen med fast inventar og installationer langs vægge giver fri gulvplads. Undervisningen vil både kunne foregå med elever opdelt i den mere traditionelle struktur med grupper, hvor mobile borde skubbes op til vask og komfur som en traditionel køkkenø, hvorfra man følger en opskrift fra start til slut, men der vil også være mulighed for at inddele eleverne i de forskellige zoner i rummet ved hver sin arbejdsstation, så man har mulighed for at fordybe sig i delprocesser.

Spisesituationen i faget flyttes ud i kantinen i et område, der indrettes dertil, men som også kan bruges af kantinen, når der ikke er undervisning i madkundskab. Kantinen indrettes med nye faste borde og bænke, der giver en caféstemning og som understøtter udskolingselevernes behov for projektarbejdspladser. Tre mindre rum åbnes op ud for kantinen, så de kan være attraktive spise- og projektarbejdsområder.

Proces Arkitekter har som totalrådgiver designet og faciliteret brugerinddragelsesprocessen, udarbejdet dispositionsforslag, varetaget arkitektprojektering, projekteringsledelse, arbejdsmiljøkoordinering, byggeledelse og fagtilsyn

Ydelse: Totalrådgivning, IKT-ledelse og brandrådgivning
Omfang: 1200 m2
År: 2020-2022
Bygherre: Aarhus Kommune
Tilknyttede rådgivere: Henry Berthelsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S