Ombygning og renovering af Kolind Skole

De fysiske rammer på Kolind Skole er nedslidte og utidssvarende, og derfor er der bevilget midler til at give skolens lokaler et løft. Proces Arkitekter vandt opgaven som totalrådgiver med ingeniørfirmaet Henry Berthelsen som underrådgiver.

Opgaven var et give en generel renovering og opdatering af gange, klasselokaler, PLC og faglokalerne håndværk og design, billedkunst og madkundskab samt udearealerne i forbindelse med håndværk og design og madkundskab.

Mellemformslokaler for både indskoling, mellemtrin og udskoling er indrettet med øje for elevernes behov for både afskærmede miljøer og et miljø, hvor man kan øve at være sammen med andre.

En lokalerokade har givet mulighed for at skabe lokaler til håndværk og design med et finværksted og et grovværksted og en fælles formidlingszone samt et nyt praktisk udeværksted med arbejdsborde og bænke og et depot med kompaktreol.

Derudover indrettes et nyt billedkunstlokale i det tidligere håndarbejdslokale med mulighed for formidling, fordybelse og projektarbejde.

Madkundskabslokalet indrettes med køkkenøer til praktisk projektarbejde, siddetrappe til formidling og pladser til fordybelse, og en ny udvendig dør giver adgang til et nyt område med bålplads, udekøkkener og siddepladser.

Gangarealer renoveres og aktiveres med ny indretning i form af podier, motorikmoduler og dinerbåse, så de kan anvendes til gruppearbejde, fordybelse og bevægelse.

Nyindretningen af PLC med transparens og rum i rummet giver større mulighed for formidling, fordybelse og projektarbejde og et nyt fab-lab i tilknytning til PLC tilfører kreativitet til PLC.

Proces Arkitekter har som totalrådgiver gennemført brugerinddragelsesproces, udarbejdet dispositionsforslag for om- og tilbygningen samt varetager arkitektprojektering, projekteringsledelse, IKT-ledelse, arbejdsmiljøkoordinering, byggeledelse og fagtilsyn.

Ydelse: Totalrådgivning, brugerinddragelse, IKT-ledelse, byggeledelse
Omfang: 3.700 m2
År: 2022-2024
Bygherre: Syddjurs Kommune
Samarbejde: Henry Berthelsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S