Ny skole og fritidscenter i Gellerup

Proces Arkitekter vandt sammen med MT Højgaard, AART architects, Sweco Danmark og VEGA Landskab konkurrencen om den nye skole og fritidscenter i Gellerup. Projektet er et led i Aarhus Kommunes ambitiøse, bystrategiske plan om at udvikle området fra udsat boligområde til en attraktiv bydel.

Visionen med projektet er at skabe et skole- og fritidscenter, der understøtter leg og læring gennem projektbaseret undervisning, skaber tryghed og bidrager aktivt til fællesskabet i Gellerup. Placeringen ved den grønne bypark vil danne grobund for et spirende byliv i tæt samspil med elever, lærere og borgere.

Skolen bygges til projektorienteret undervisning. Det bygger på ambitionen om at motivere eleverne til at lære og handle selvstændigt og innovativ, så de kan blive aktive borgere i samfundet. Målet med arkitekturen er således at skabe dynamiske rum og zoner, som giver eleverne mulighed for at vælge og skabe det miljø, der passer til deres projekt – såvel i skole som i fritiden til gavn for deres egen læring og fællesskabet.

Arkitekturen skal også inspirere og invitere til bæredygtighed ved at gøre det nemt og oplagt at træffe grønne valg i hverdagen. Samtidig skal bygningen i sig selv være det gode eksempel på fremtidens bæredygtige løsninger ved at bruge materialer som tegl, træ og beton. Byggeriet planlægges til at opnå certificeringen DGNB Guld.

Proces Arkitekter varetager brugerinddragelsesprocessen og procesdesignet til projektet som konsulenter for AART, herunder facilitering af workshops og brugermøder samt udarbejdelse af opsamlinger, som kan implementeres direkte i ændringslogs for at lette beslutningsgangene.

Illustrationer af AART architects.

Ydelse: Proceskonsulent for brugerinddragelsesprocessen
Omfang: 13.400 m2
År: 2022-2025
Bygherre: Aarhus Kommune MBU
Samarbejde: MT Højgaard, AART, Sweco, VEGA landskab