Salt

Ny salthal i Hammel

Proces Arkitekter er valgt som totalrådgiver i forbindelse med projektering og udbud af ny salthal på 550 m2 i Hammel med tilhørende vaskeplads, lagetank og mandskabsvogn.

Salthallen etableres primært for at beskytte kommunens lagre af vejsalt. I salthallen kan der opbevares forskellige slags salt, saltblandinger samt blandinger af grus, sand og salt i forskelle variationer. Derudover bliver der i forbindelse med salthallen etableret et blandeanlæg med tilhørende lagertanke til produktion af saltlage.

Proces Arkitekter har som totalrådgiver varetaget arkitektprojektering, projekteringsledelse, IKT-ledelse, brandrådgivning, arbejdsmiljøkoordinering, byggeledel­se og fagtilsyn.

Ydelse: Totalrådgivning, IKT-ledelse og brandrådgivning
Omfang: 550 m2
År: 2020-2021
Bygherre: Favrskov Kommune
Tilknyttede rådgivere: Henry Berthelsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S