Rejst plan af lægeklinik

Ny lægeklinik

I den nedlagte Frydenlundskole i Aarhus V har Proces Arkitekter tegnet en lægeklinik for lægerne Rosbjerg og Henriksen. Bygningerne er blevet totalrenoverede for at konvertere undervisningslokalerne til en tidssvarende lægeklinik med 7 klinikrum, rent og urent laboratorie, personalefaciliteter og venteområde for patienter. Anvendelsen af træ og mursten i indretningen har givet et mere hjemligt udtryk, så klinikken ikke virker så klinisk.

Etableringen af en lægeklinik i de tidligere skolebygninger er et led i kommunens strategi om at omdanne Frydenlundskolen til et idræts-, børne- og sundhedshus. Proces Arkitekter har også etableret nye lokaler til Folkesundhed, sundhedsplejen og en daginstitution i den nedlagte skoles bygninger. Det nye, fælles hus vil medvirke til at reducere social ulighed i sundhed, til øget samarbejde med frivillige, foreninger og organisationer samt til brobygning til fællesskaber.

Proces Arkitekter har som totalrådgiver designet og faciliteret brugerinddragelsesprocessen, udarbejdet dispositionsforslag, varetaget arkitektprojektering, projekteringsledelse, arbejdsmiljøkoordinering, byggeledelse og fagtilsyn

Ydelse: Totalrådgivning, IKT-ledelse og brandrådgivning
Omfang: 340 m2
År: 2021-2022
Bygherre: Aarhus Kommune MSO
Tilknyttede rådgivere: Henry Berthelsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S