Grupperum med kig til garderober

Ny daginstitution på nedlagt skole

Et enigt byråd besluttede i 2019 at bevare Frydenlundskolen som kommunal ejendom og omdanne den til et idræts-, børne- og sundhedshus med idrætsfaciliteter, folkesundhedstilbud for alle aldre samt dagtilbud til børn fra 0-6 år. Derudover har ejendommen kontorfaciliteter for bl.a. sundhedsplejen.

Den tidligere skole i det vestlige Aarhus, Frydenlundskolen, danner nu robuste rammer for en ny daginstitution med 3 grupper, krybberum og puslerum samt personalefaciliteter. De gamle tavlesvampshylder af porcelæn og håndvaskene i de tidligere klasselokaler er bevaret som spor af bygningens historie. Yderligere 6 grupper er på tegnebrættet.

I gangarealerne er garderoberne placeret, og for at udnytte den brede gang, er der etableret legenicher bag garderoberne. Der er etableret nye glasdøre og vinduer med siddenicher mellem grupperum og gang, så der er gennemsigtighed og masser af dagslys.

Proces Arkitekter har tegnet dispositionsforslag og udarbejdet myndighedsprojekt, udbudsprojekt og varetaget byggeledelse og fagtilsyn. Vi har også udarbejdet de nye kontorfaciliteter for sundhedsplejen på Frydenlundskolen.

Ydelse: Totalrådgivning, byggeledelse
Omfang: 600 m2
År: 2018-2019
Bygherre: Aarhus Kommune