Ny daginstitution på Bryggervej i Risskov

Illustration: SMAK architects. Visualisering fra konkurrenceforslaget.

Aarhus Kommune udbød i 2017 3 nye daginstitutioner i totalentreprise, og daginstitutionen på Bryggervej i Risskov en en af de 3 daginstitutioner. Proces Arkitekter vandt konkurrencen om alle 3 nye daginstitutioner som en del af et totalentreprisehold bestående af Hustømrerne som totalentreprenør, SMAK architects, Learning Spaces og Afry.

Den nye daginstitution på 3 etager i Risskov rummer 8 dagtilbudsgrupper fordelt på 80 børnehavebørn, 48 vuggestuebørn og 35 ansatte. Bygningen ligger på Bryggervej omkranset af nye høje etageboliger. På facaden placeres et markant, rødt element, der både fungerer som flugtveje og som legeområde. Den vertikale legeplads understøtter institutionens ønske om leg og fysisk bevægelse og giver arkitekturen et legende udtryk.

Proces Arkitekter varetog som sagsarkitekter bl.a. projekteringsledelsen, IKT-ledelsen, arkitektprojekteringen og fagtilsyn.

Ydelse: Projektering og fagtilsyn i totalentreprise
Omfang: 1285 m2
År:  2018
Bygherre: Aarhus Kommune