Ny daginstitution i Trige

På grund af stigende børnetal udbød Aarhus Kommune i 2019 en ny daginstitution med 4 grupper, som Proces Arkitekter vandt som totalrådgivere med Wad Landskabsarkitekter og LB Consult som underrådgivere.

Daginstitutionen er opført som en ny 4 gruppes dagtilbudsafdeling under Trige-Spørring Dagtilbud som om- og tilbygning af en eksisterende bygning på Bakkegårdskolens matrikel, som hidtil har været anvendt som SFO.

Opgaven rummede også en landskabelig bearbejdning, så den tidligere SFO kunne konverteres til daginstitution med legeplads og parkeringsarealer. Denne den af opgaven er varetaget af Wad Landskabsarkitekter.

Når man igangsætter et institutionsbyggeri, sætter man samtidig gang i institutionens pædagogiske og organisatoriske udviklingsproces. Gennem de beslutninger, der skulle træffes vedrørende byggeriet, blev ledelse og personale mere bevidste om, hvilke behov de har, og hvilke pædagogiske tanker, de gør sig om det fremtidige børne- og arbejdsmiljø.

Denne pædagogiske og organisatoriske udviklingsproces pågik sideløbende med, at der skulle træffes en række beslutninger vedrørende de fysiske rammer. På den måde blev byggeprocessen koblet med både Bakkegårdskolens og dagin­stitutionens interne udviklingsproces eller det, man kan kalde den mentale ombygning og Proces Arkitekter faciliterede begge aspekter af processen.

Proces Arkitekter varetog som totalrådgiver blandt andet rollerne som projektleder, arkitekt, projekteringsleder, procesled­er på brugerinddragelsesproces, IKT-leder, kvalitetskoordinator og arbejdsmiljøkoordinator ( P).

Ydelse: Totalrådgivning
Omfang: ca. 800 m2
År: 2019-2021
Bygherre: Aarhus Kommune, Børn og Unge
Tilknyttede rådgivere: LB Consult og Wad Landskabsarkitekter