Tranbjerg_daginstitution

Ny daginstitution i Tranbjerg

Aarhus Kommune udbød i 2017 3 nye daginstitutioner i totalentreprise, og daginstitutionen i Tranbjerg en en af de 3 daginstitutioner. Proces Arkitekter vandt konkurrencen om alle 3 nye daginstitutioner som en del af et totalentreprisehold bestående af Hustømrerne som totalentreprenør, SMAK architects, Learning Spaces og Afry.

Den nye daginstitution i Tranbjerg rummer 6 dagtilbudsgrupper fordelt på 66 børnehavebørn, 39 vuggestuebørn og 22 ansatte. Bygningen ligger omkranset af murstensvillaer i et parcelhuskvarter, og den nye institution er tilpasset konteksten ved at bryde skalaen ned i mindre volumener og ved materialemæssigt at være et teglbyggeri.

Proces Arkitekter varetog som sagsarkitekter projekteringsledelsen, IKT-ledelsen, arkitektprojekteringen og fagtilsyn.

Ydelse: Projektering og fagtilsyn i totalentreprise
Omfang: 944 m2
År:  2018-19
Bygherre: Aarhus Kommune