skõdstrup daginstitution

Ny daginstitution i Skødstrup

Aarhus Kommune udbød i 2017 3 nye daginstitutioner i totalentreprise, og daginstitutionen i Skødstrup en en af de 3 daginstitutioner. Proces Arkitekter vandt konkurrencen om alle 3 nye daginstitutioner som en del af et totalentreprisehold bestående af Hustømrerne som totalentreprenør, SMAK architects, Learning Spaces og Afry.

Den nye daginstitution i Skødstrup rummer 6 dagtilbudsgrupper fordelt på 66 børnehavebørn, 39 vuggestuebørn, 16 dagplejebørn og 27 ansatte. Daginstitutionen danner ryg til boligområdet mod nord og efterlader en kuperet og solrig legeplads med udsigt over Kalø Vig. Langs alle facader er udhæng og bygningsforskydninger med til at understøtte relationen mellem ude og inde. Bygningens forskydninger følger terrænet og skaleres i 4 niveauer med pausefaciliteter for personalet på 1. salen. Forskydningerne nedskalerer bygningen, forankrer den i landskabet og understøtter opdelingen af 3 primære enheder.

Proces Arkitekter varetog som sagsarkitekter projekteringsledelsen, IKT-ledelsen, arkitektprojekteringen og fagtilsyn.

År:  2018
Ydelse: Projektering og fagtilsyn i totalentreprise
Omfang: 1070 m2
Bygherre: Aarhus Kommune