Naturhaven – Ny vuggestue i Hornslet

Den tidligere integrerede institution Hanehøj i Hornslet har skiftet navn og funktion. Proces Arkitekter er arkitektrådgivere i forbindelse med konverteringen til en vuggestue, som har fået navnet Børnehuset Naturhaven. Den nye vuggestue er renoveret og ombygget, så den kan rumme 3 vuggestuegrupper og nye personalefaciliteter til 13 medarbejdere.

Vuggestuen lægger særlig vægt på krop, bevægelse og motorik både ude og inde, og der er blandt andet derfor motorikskinner i hver vuggestuegruppe for at understøtte dette pædagogiske fokus.

Der er etableret to nye krybberum som tilbygninger, og alle børnetoiletterne er totalrenoverede med ny sanitet, fliser og vinylgulve, så de er egnede til vuggestuebørn.

I hvert grupperum er etableret en nyt minikøkken med vask og opbevaring af service mm, så man har de materialer, man skal bruge i grupperummet lige ved hånden. Radiatorer er inddækket med radiatorskjulere i perforeret krydsfiner, og alle indvendige vægge er blevet malet, så bygningerne fremstår nye.

Tilbygningerne er udført med vægge, facader og tagkonstruktion i træ med en lav CO2 udledning, og der er genanvendt eksisterende mursten til overliggere og ommuringer. Det eksisterende ventilationsanlæg er renset og udbygget, så der kunne tilvejebringes et sundt indeklima. De udendørs ventilationsindtag- og afkast er beklædt med trælister, så de også kan bruges som bænke for børnene.

Proces Arkitekter har som arkitektrådgiver varetaget blandt andet rollerne som arkitekt, projektleder, projekteringsleder, procesleder på brugerinddragelsesproces, brandrådgiver, IKT-leder, byggeleder og arbejdsmiljøkoordinator (P). Opgaven er løst som delt rådgivning med etos ingeniører som ingeniørrådgivere.

Ydelse: Arkitektrådgivning, IKT-ledelse, brandrådgivning, byggeledelse
Omfang: 500 m2
År: 2022-2023
Bygherre: Syddjurs Kommune
Samarbejde: Etos Ingeniører