Til- og ombygning af Malling Plejehjem

Illustrationer: Wemakeark. Visualisering fra konkurrenceforslaget.

Sammen med totalentreprenøren JORTON, ingeniørfirmaet LB Consult, arkitekterne RasmusRasmus og Wad Landskabsarkitekter har Proces Arkitekter vundet konkurrencen vedrørende om- og tilbygningen af Malling Plejehjem for Aarhus Kommune. Den gennemgribende om- og tilbygning vil sikre tryghed, funktionalitet og hjemlige rammer for beboerne på Malling Plejehjem.

Den eksisterende beboelsesfløj med plejeboliger nedrives delvist, og der nybygges 18 nye plejeboliger i en ny tilbygning i 2 etager med tilhørende fællesarealer og serviceareal. Der etableres nyt produktionskøkken i stueplan. Den tidligere hovedbygning omdannes til administration, omklædningsfaciliteter, hjemmeplejen, lokale foreninger og en række fællesfunktioner – Byens Hus.

De to gårdhavehuse med hver 10 boliger renoveres bl.a. med ny indretning af wc/bad i boligerne, og der anlægges nye parkeringspladser.

Projektet er løst i samarbejde med RasmusRasmus, der har stået for forslagsfasen. Proces Arkitekter har derefter udarbejdet myndighedsprojekt og udbudsprojekt for om- og tilbygningen og varetager projektkoordinering mellem fagene, IKT-ledelse, arbejdsmiljøkoordinering (P) og fagtilsyn.

Ydelse: Projektering, IKT-ledelse, arbejdsmiljøkoordinering (P), fagtilsyn
Omfang: Om- og tilbygning
År: 2021-2023
Bygherre: Aarhus Kommune
Samarbejdspartnere: JORTON, LB Consult, RasmusRasmus, Wad Landskabsarkitekter