lokalcenter brabrand

Lokalcenter Brabrand – Indretning til tidssvarende café

Lokalcenter Brabrand havde et ønske om at åbne mere op for lokalsamfundet og blive mere attraktivt for børnefamilier. Den eksisterende indretning henvendte sig mest til seniorer, og den nye indretning skulle derfor henvende sig til en bredere brugersammensætning. Det var også et ønske, at den nye indretning tog udgangspunkt i den lokale forankring og Lokalcenter Brabrands DNA.

Fokus for den nye indretning har derfor været at understøtte den naturnære placering ved Brabrand-søen og understøtte letheden i det post-moderne byggeri fra 1980’erne.

På Lokalcenter Brabrand er caféens og salens nedslidte inventar udskiftet med nyt og mere tidssvarende inventar. Til salen er de nye borde både mobile og vip-bare, så er nemmere at skifte mellem aktiviteter, der kræver bordplads og aktiviteter, der kræver gulvplads.

Linoleumsgulvet er skiftet i hovedindgang, café, gangarealer og salen. Gardiner er udskiftet med nyt ophængningssystem, der understreger det nye mere sanselige og bløde udtryk. Overalt er der skabt sammenhæng i materialevalg med fokus på træ og tekstiler.

De nye skilte er udarbejdet af ‘Den Anden Butik’, ved Ida Marie Lebech.

Derudover er den eksisterende cafédisk udskiftet, og der er etableret en ny mobil afrydningsniche, der giver visuel ro.

Proces Arkitekter har udarbejdet malerplaner, indkøbt inventar, gardiner, skiltning, foliegrafik, planter og kunst. Derudover har Proces Arkitekter varetaget fagtilsyn.

Ydelse: brugerinddragelse, indretningsforslag, inventarindkøb og fagtilsyn
Omfang: 380 mindretning
År:  2018 – 2019
Bygherre: Aarhus Kommune