Indretning af café

På Lokalcenter Vestervang var det eksisterende brugerkøkken nedslidt, og man ønskede et køkken, der var mere indbydende for lokalcenterets brugere. Køkkenelementer er udskiftet til hvide elementer med gennemboltede hængsler, så lågerne kan holde til slitage fra de mange brugere. Bagvæggen er beklædt med nye fliser

Tilsvarende er lokalcenterets cafédisk udskiftet, så disken længde er fordoblet og har fået en beklædning med trælameller på fronten. Nye træhylder kan bruges til dekorativ display af teer og smukt porcelæn, som også har været en del af projektets indkøb.

En del af indretningsopgaven på Lokalcenter Vestervang har været at indrette 4 nicher i caféen til forskellige formål. Der er indrettet en børne-niche, en IT-niche, en musik-niche og en opbevarings-niche.

Børne-nichen er indrettet med nyt inventar, der gør det attraktivt for familier med børn at opholde sig i caféen. IT-nichen er indrettet, så den fremstår mere tidssvarende og hjemlig.

Musik-nichen er indrettet med guitar, krydsfinerstryk med musikmotiver og en ny reol til sangbøger.

Opbevaringsnichen består af eksisterende højskabe, der får nye låger og nye overskabe, så der kommer mere opbevaringsplads til caféen.

Derudover laves en ny cafédisk i forbindelse med produktionskøkkenet, der giver mere attraktive og tidssvarende serveringsforhold. Arbejdsgangene er optimerede og maden, der før blev præsenteret i en udslidt salatbar, præsenteres nu attraktivt i smukke nye skåle og fade på en ny kølebuffet.

Lofterne er blevet beklædt med akustikfelter, så akustikken er blevet behagelig for brugerne af caféen.

Ydelse: indretningsforslag, inventarindkøb og fagtilsyn
Omfang: 200 mindretning
År:  2018 – 2019
Bygherre: Aarhus Kommune