Håndværk og design på Katrinebjergskolen

Da Katrinebjergskolen skulle have nye lokaler til Håndværk og Design var det et stort ønske at inddrage det daværende personaleforberedelsesområde til finværksteder mm., så der kom fysisk nærhed mellem grovværkstedet og finværkstedet. Et stort nyt glasparti mellem de to værksteder skaber overblik over eleverne for underviseren.

Det har også været en prioritering, at der er ligeværdig adgang til male/sjaskerummet fra både grovværkstedet og finværkstedet.

Proces/ formidlingsrummet er placeret i forlængelse af fin­værkstedet, så der er mulighed for at benytte dette areal ud over formidlingssituationer særligt i forbindelse med projekter i finværkstedet som et ekstra areal til bl.a. research, arbejde med håndsyning og læder.

Gulvplads til forskellige opstillinger er prioriteret til fordel for en formidlingstrappe i proces/ formidlingsrummet.

Depoter og maskinrum er placeret i de områder, hvor dagsly­set er sparsomt eller ikke-eksisterende.

Lokalerne til Håndværk og Design er bl.a. indrettet efter principperne for RULL, som står for Rum til leg og læring. Principperne om fremtidssikrede læringsrum, der skal inspirere børn og unge til aktiv brug af deres kroppe og sanser, stimulere deres kreativitet og invitere til leg og læring har resulteret i en tilgang, hvor lokalerne indrettes med afsæt i funktionsmiljøer med en stærk kodning. Derudover er lokalerne også indrettet til at kunne rumme Katrinebjergskolens NEST-elever. Katrinebjergskolen er en NEST-skole tilrettelagt efter specialpædagogiske principper. Indretningsprincipperne kommer alle elever til gode.

Proces Arkitekter har stået for procesdesign, brugerinddragelsesproces med workshops, planlægning af studietur samt designet lokalerne til Håndværk og Design og personaleforberedelse. Derudover har Proces Arkitekter varetaget projektering og byggeledelse på projektet.

Ydelse: Totalrådgivning, byggeledelse
Omfang:  370 m2 ombygning
År:  2020-2021
Bygherre: Aarhus Kommune MBU
Tilknyttede rådgivere: Henry Berthelsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S