Håndværk og Design på 9 skoler

Fra skoleåret 2016 er det et krav i grundskolen at udbyde det nye fag Håndværk og Design. Håndværk og Design erstatter håndarbejde og sløjd, men selvom faget indeholder flere af de samme håndværksmæssige kompetencer og materialer, er det ikke en sammenlægning af de to fag. Det nye fag kræver ændringer i eksisterende skolers fysiske rammer, så støjende og groft arbejde kan forenes med fordybelse og fint arbejde. Aarhus Kommune har med et pilotprojekt skabt det første erfaringsgrundlag på området.

I samarbejde med Aarhus Kommune projekterer og udbyder Proces Arkitekter lokaler til Håndværk og Design på 9 skoler. Derudover varetager Proces Arkitekter byggeledelsen på projekterne.

Ydelse: projektering, udbud og byggeledelse.
Omfang: Kr. 11 mio.
År: 2017
Bygherre: Aarhus Kommune