Familiecenter i Hadsten

Proces Arkitekter har hjulpet Favrskov Kommune med at ombygge Sundhedscenteret i Hadsten til også at rumme et familiecenter.

Sundhedscentrenes mål er at skabe gode rammer for genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse i Favrskov Kommune. Centret i Hadsten huser også Handicap- og Psykiatrirådgivningen, der blandt andet tildeler hjælp inden for bostøtte og botilbud.

Familiecenteret rummer kontorer og rum til samtaler, terapi, bevægelse, forældreguidning og fælles madlavning.

I forbindelse med etableringen af familiecenteret er der derfor blevet etableret nye toiletter, nyt køkken, nye ruminddelinger, nye lofter, nye gulve og akustikdæmpende løsninger.

Ydelse: Totalrådgivning, projekteringsledelse, brandrådgivning, IKT-ledelse
Omfang: 200 m2
År: 2023
Bygherre: Favrskov Kommune
Samarbejde: VOGNSEN Rådgivende Ingeniørfirma A/S