Ellevangskolen og UngiAarhus

Som en del af Aarhus Kommunes ønske om at skabe lokalefællesskaber mellem undervisning og klubber, flyttede ungdomsklub, fritidsklub og skole sammen i 2020 på Ellevangskolen.

Det har været vigtigt at skabe en klub på skolen, der kan give brugerne et tydeligt arenaskifte fra undervisningstid til fritid. En tydelig indgang til klubben og en tydelig kodning af lokalerne til fritidsbrug, gør også klubfaciliteterne attraktive for de unge, der ikke trives med skoler. Placeringen af klubben i parterreetagen og som en del af PLC i stueetagen er valgt for netop at kunne give de unge det are­naskifte, der er behov for i skiftet fra undervisningstid til fritid.

Der er med projektet skabt en forbindelse mellem skolens PLC i stueetagen og det nye klubområde med en ny trappe. Specialinventar i PLC giver mulighed for, at man kan benytte lokalerne og der er lavet et nyt gamingrum med mulighed for at have perifærdeltagelse på bænke langs rummets kanter. Der er lavet et nyt pædagogisk køkken som klubbens hjerte, der ligger centralt mellem fritidsklubben og ungdomsklubben. Arealet i gangen udnyttes til opbevaring og dinerbåse. Lokalerne kan også bruges i undervisningstiden af skolen til undervisning i anderledes rammer.

Proces Arkitekter har som totalrådgiver designet og faciliteret brugerinddragelsesprocessen for sammenflytningen, udarbejdet dispositionsforslag, varetaget arkitektprojektering, projekteringsledelse, arbejdsmiljøkoordinering, byggeledel­se og fagtilsyn

Ydelse: Totalrådgivning
Omfang: 650 m2
År:  2019-2020
Bygherre: Aarhus Kommune MBU
Tilknyttede rådgivere: DAI ingeniører