Daginstitutioner – Ombygninger

For at kunne opfylde pasningsgarantien i Aarhus Kommune hjælper Proces Arkitekter med diverse ombygninger af både eksisterende daginstitutioner eller bygninger til andre formål, der konverteres til daginstitutioner.

Proces Arkitekter har bl.a. ombygget Børnehuset Alsvej, Stenhøjen, Rygården og Børnehuset Vesterbo.

På Børnehuset Alsvej og Stenhøjen er der etableret et ekstra grupperum til vuggestuebørn ved at inddrage garderoberum. På Rygården er en selvstændig børnehavebygning ombygget, så den kan rumme en afdeling med en vuggestuegruppe med puslerum og personalefaciliteter. På Børnehuset Vesterbo er ombygningen foranlediget af ønske om bedre arbejdsmiljø, så der etableres udvendige screens, et nyt vindfang og bedre adgangsforhold til udearealerne.

Ydelse: Skitsering, projektering, udbud og byggeledelse
Omfang: Varierende
År:  2017 –
Bygherre: Aarhus Kommune