Ny daginstitution i Sabro

Den nye daginstitution opføres som en dagtilbudsafdeling med 4 grupper som ombygning og udvidelse af en nuværende bygning ved siden af Sabro-Korsvejskolen. Bygningen har tidligere været anvendt som pedelbolig og SFO-bygning. Opgaven rummede også en landskabelig bearbejdning, så den tidligere SFO-legeplads er tilpasset den nye yngre målgruppe samt en udvidelse af parkeringsarealerne.

Visionen for den nye daginstitution på Sabro Skolevej var at skabe et hus, der er lavet for børnene. Den nye daginstitution bliver derfor et hus, der er bygget ud fra et børneperspektiv med inspirerende og mangfoldige læringsmiljøer i børnehøjde, der kan understøtte ønsket om børn med større grad af selvhjulpenhed og robusthed. Proces Arkitekter har derfor designet podier og huler med opbevaring i børnehøjde, så børnene selv kan tage legetøjet og se ud af vinduerne.

Tilbygningerne fokuserer på anvendelsen af naturlige, robuste materialer, som tegl og træ, der patinerer smukt og som bidrager til en varm og hjemlig atmosfære, og som tilsammen med de eksisterende gule tegl- og træbygninger skaber en arkitektonisk helhed.

Proces Arkitekter har faciliteret brugerinddragelsesprocessen med ledelse og medarbejdere. Man har valgt en organisering med aldersmæssig opdeling, således at grupperne ´parres´ børnehave-børnehave og vuggestue-vuggestue omkring garderobefaciliteter.

Proces Arkitekter har som totalrådgiver varetaget blandt andet rollerne som projektleder, projekteringsleder, arkitekt, procesleder på brugerinddragelsesproces, IKT-leder, byggeleder og arbejdsmiljøkoordinator (P).

Ydelse: Totalrådgivning og IKT-ledelse
Omfang: 700 m2
År: 2021-2023
Bygherre: Aarhus Kommune
Tilknyttede rådgivere: Henry Berthelsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S