Stensagerskolen specialskole

Byggeledelse på Stensagerskolen

Med Stensagerskolen etablerer Aarhus Kommune et helt nyt tilbud, der skal skabe livs- og læringskvalitet på specialområdet. Skole, daginstitution, fritidstilbud og tandlæge, der alle henvender sig til specialområdet, samles under ét tag for at skabe de bedste tilbud hver for sig og sammen. Visionen, som er formuleret af bygherre, er at skabe et helt nyt tilbud i Aarhus Kommune, hvor der skabes livs- og læringskvalitet på specialområdet.

Afsættet for projektet er indflytning af Stensagerskolen på den nuværende Tovshøjskole, der nedlægges som folkeskole. Stensagerskolen er en specialskole i Aarhus Kommune for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, autismespektrum forstyrrelser og/eller multiple funktionsnedsættelser.

I tillæg til Stensagerskolen etableres et nyt dagtilbud målrettet 0-6-årige børn inden for specialområdet.

Udover skole og dagtilbud vil de fremtidige rammer rumme specialtandpleje i tilknytning til eksisterende skoletandpleje samt foreningsfaciliteter, herunder til handicapidræt.

Proces Arkitekter har omfattende erfaring med byggeledelse på skolebyggeri, institutionsbyggeri og idrætsbyggeri både i forbindelse med nybyggeri og renovering. Denne erfaring gjorde, at Proces Arkitekter blev valgt til den store byggeledelsesopgave i forbindelse med etableringen af specialskolen Stensagerskolen.

Proces Arkitekter varetager byggeledelsen, herunder den økonomiske og tidsmæssige styring af byggeriets udførelse, koordinerer det samlede fagtilsyn og sikrer koordineringen af fælles byggepladsmæssige aktiviteter.

Ydelse: Byggeledelse
Omfang: 15.000 m2
År:  2020-2023
Bygherre: Aarhus Kommune MBU