Byggeledelse på daginstitution i Sølystgade

Proces Arkitekter har varetaget byggeledelse for Aarhus Kommune i forbindelse med opførelsen af en ny daginstitution til 6 børnegrupper i Aarhus C. Pluskontoret har tegnet daginstitutionen.

Den integrerede daginstitution rummer 105 børn. I forbindelse med daginstitutionen er også etableret ca. 1.000 m² legeplads, der både er til brug for daginstitutionen såvel som områdets børn. På grund af grundens skråning fremstår daginstitutionen i to etager mod syd, mens den mod nord kun fremstår med én etage og en høj sokkel.

Proces Arkitekter varetog byggeledelsen, herunder den økonomiske og tidsmæssige styring af byggeriets udførelse, koordinerede det samlede fagtilsyn og sikrede koordineringen af fælles byggepladsmæssige aktiviteter.

Ydelse: Byggeledelse
Omfang: 962 m2
År: 2017-2019
Bygherre: Aarhus Kommune