Sõndervangskolen_bõrneunivers

Søndervang Børne- og ungeunivers på Søndervangskolen

Med afsæt i børne- og ungepolitikkens 0-18 års helhedstænkning, byrådets ønske om arealoptimering samt intentionerne i Helhedsplan Viby syd samles Søndervangskolen, Klubben Rosenhøj og Søndervang Dagtilbud på én matrikel. Dermed skabes et børne- og ungeunivers, der tydeliggør den røde tråd fra 0-18 års perspektiv, og som holder børnene i lokalområdet.

Børne- og ungeuniverset baserer sig på en høj grad af fælles brug af lokaler. Dagtilbud og indskoling deler funktionsrum, der kodes til natur/teknik, praktisk/musiske fag og sprog, og fritidsklubben som er placeret i fløjen mellem mellemtrin og udskoling benyttes også til undervisning og projektarbejde i undervisningstiden. Som en del af projektet etableres også nye håndværk- og designlokaler, produktionskøkken, udearealer til daginstitutionerne samt ny forplads foran Børne og Ungeuniverset som en del af Helhedsplan Viby Syd.

Proces Arkitekter har udført hovedprojekt for arkitektarbejde og udbud i fagentreprise på baggrund af en omfattende brugerinddragelsesproces.

Derudover har Proces Arkitekter varetaget byggeledelse, fagtilsyn, koordinering af sikkerheds- og sundhedsarbejde, aflevering og 1-års gennemgang.

Ydelse: Arkitektrådgivning i totalrådgivning, projektering, udbud og byggeledelse.
Omfang: 2.100 m2 bygningsareal samt aktivitetsplads, parkeringsplads og legeplads
År: 2017-2018
Bygherre: Aarhus Kommune
Tilknyttede rådgivere: ingeniører Henry Berthelsen A/S, landskabsarkitekt Helle Blom ApS