Sõndervangskolen_aktivitetspladsen (2)

Aktivitetspladsen på Søndervangskolen

I samarbejde med landskabsarkitekt Helle Blom har Proces Arkitekter udbudt Aktivitetspladsen foran Søndervangskolen.

Som en del af den samlede helhedsplan for Viby Syd er der udpeget en række byrum, som sammen med en fortætningsstrategi og et sammenhæn­gende stisystem binder bydelen sammen.  Aktivitetspladsen udgør det største byrum i området.

Den synlige beliggenhed udnyttes til et samlende fællesareal – en aktivitetsplads – hvor børn, unge og ældre kan mødes.

I arbejdet med den fremtidige udformning af Aktivitetspladsen har Helle Blom kørt en inddragende proces med 2 workshops for brugere, beboere og andre interessenter. Formålet hermed har været at skabe et engagement og en interesse for pladsen til en bred målgruppe, så man fra start føler et tilhørsforhold til stedet samt at få kvalificeret disponeringen af Aktivitetspladsen. Dertil er Aktivitetspladsen også tænkt i en sammenhæng til den overordnede helhedsplan for Viby Syd, så de koblinger og forbindelser, der bl.a. er arbejdet med her, også er tænkt med ind i den fremtidige udformning af Aktivitetspladsen. Aktivitetspladsen er tænkt i en form for zone-inddeling, hvor områderne er tilpasset til de ønsker og behov, der tilgodeser hhv. de yngste og de ældste børn og unge.

Ydelse: Projektledelse og byggeledelse
Omfang: 11.000 m2
År:  2017-18
Bygherre: Aarhus Kommune
Tilknyttede rådgivere: Henry Berthelsen A/S og landskabsarkitekt Helle Blom