èby skole klubfaciliteter

Åby Skole – Klubfaciliteter

Som et led i helhedsplanen for Åby skole har Proces Arkitekter hjulpet med at etablere nye klubfaciliteter.

For klubben er overblik en vigtig parameter, da personaleressourcerne er sparsomme, og for de unge er det også vigtigt at kunne se, hvor der foregår aktiviteter, der er attraktive at deltage i. Derfor er der etableret flere murgennembrydninger og monteret glaspartier, så der er transparens mellem lokalerne.

Der er reduceret og dæmpet mest mulig støj og efterklangstiden er kommet ned på 0,6 sekunder. Derudover er der etableret ny ventilation i lokalerne, og et særligt fokus har været brandforhold, da dele af klubben ligger i et fællesområde, der også er et gangareal.

Siddetrapper understøtter de unges behov for at kunne samles uformelt og have muligheden for at kunne iagttage og blive iagttaget.

Ydelse: projektering, udbud i hovedentreprise og byggeledelse.
Omfang: 400 m2 ombygning.
År: 2017
Bygherre: Aarhus Kommune