Fremtidens Skoletoilet er nu indviet på Holme Skole

Proces Arkitekter har hjulpet Aarhus Kommune i forbindelse med pilotprojektet Fremtidens Skoletoilet, hvor ønsket er at fremme god toiletadfærd på skolerne.

Forskere mistænker, at inkontinens hos skolebørn skyldes, at skolernes toiletforhold ikke er i orden, og at børnene derfor går og holder sig i løbet af en skoledag. I Aarhus blev tre skoler udvalgt til at få renoveret toiletter, og man har i den forbindelse arbejdet med blandt andet nudging som metode for at nå målet: at børn går på toilettet, når de skal.

De nye skoletoiletter på de tre skoler er resultatet af et tværfagligt udviklings- og innovations-projekt, hvor eksperter og praktikere har afdækket nye teknologier, så et besøg på skoletoilettet ikke længere skal opleves som ubehageligt. Viden om blandt andet lys, lyd, dårligt sigte, gode vaner og motivation er derfor taget i brug.

Proces Arkitekter har i forbindelse med pilotprojektet bidraget med byggeteknisk sparring i baggrundsgruppen og har derudover varetaget projektering og udbud i fagentreprise samt byggeledelse. Projektet blev i øvrigt nomineret til hygiejneprisen i 2019.

https://www.tv2ostjylland.dk/aarhus/hver-fjerde-skolelev-holder-sig-nu-er-der-maaske-en-loesning